วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

5อุปกรณ์หลักยานนาซา บนยานอวกาศที่นาซาส่งไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์

5อุปกรณ์หลักยานนาซา

5 อุปกรณ์สำคัญบนยานอวกาศโอซิริส-เรกซ์ สำหรับใช้สำรวจดาวเคราะห์น้อย

1.กล้อง OSIRIS-REx Camera Suite (OCAMS)

เป็นระบบกล้อง 3 ตัวที่ให้มาโดยมหาวิทยาลัยแอริโซนา (University of Arizona) ในทูซอน มีหน้าที่สังเกตดาวเคราะห์น้อยเบนนู และบันทึกภาพโดยรวมของดาวเคราะหืน้อย บันทึกภาพจุดเก็บตัวอย่าง และบันทึกเหตุการ์ณขณะเก็บตัวอย่าง

2. เครื่องวัดความสูง OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA)

ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดและกำหนดพิกัดด้วยแสงที่เรียกว่า “ไลดาร์” (LIDAR: Light Detection and Ranging) :ซึ่งให้มาโดยองค์การอวกาศแคนาดา (anadian Space Agency) สำหรับทำหน้าที่วัดระยะห่างระหว่างยานอวกาศและพื้นผิวเบนนู รวมทั้งทำแผนที่รูปร่างของดาวเคราะห์น้อย

3. เครื่องวัดสเปกตรัมการปลดปล่อยความร้อน OSIRIS-REx Thermal Emission Spectrometer (OTES)

เป็นเครื่องมือที่ให้มาโดยมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท (Arizona State University) ในเทมป์ ซึ่งจะศึกษความหลากหลายของแร่ธาตุ และให้ข้อมูลอุณหภูมิของดาวเคราะห์น้อย จากการสังเกตการณ์ในย่านรังสีอินฟราเรดที่ให้ความร้อน

4. เครื่องสเปกตรัมคลื่นแสงที่ตามองเห็นและแสงอินฟราเรด OSIRIS-REx Visible and Infrared Spectrometer (OVIRS)

เป็นเครื่องมือที่ให้มาโดยศูนย์การบินอวกาศกอดดาร์ดของนาซาในกรีนเบลท์ มารีแลนด์ ซึ่งถูกออกแบบให้วัดคลื่นแสงที่ตามองเห็นและแสงอินฟราเรดจากดาวเคราะห์น้อยเบนนู เพื่อจำแนกแร่ธาตุและวัตถุอินทรีย์

5. เครื่องวัดสเปกตรัมรังสีเอกซ์ริโกลิธ Regolith X-ray Imaging Spectrometer (REXIS)

เป็นเครื่องมือสำหรับการทดลองของนักศึกษาที่ให้มาโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเคมบริดจ์ (Harvard University in Cambridge) ซึ่งจะสังเกตสเปกตรัมรังสีเอกซ์เพื่อจำแนกองค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวเบนนู และความหลากหลายขององค์ประกอบเหล่านั้น

ที่มา: mgronline

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ