วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

4วิธีทดลองทำสไลม์

4วิธีทดลองทำสไลม์

1.อุปกรณ์
กาวสีขาว (ทำจาก poly (vinyl alcohol). PVAc)หรือกาวน้ำชนิดใส (ทำจาก poly (vinylalcohol) PVOH 30 กรัม
น้ำอุ่น 30 มล.
บอแรกข์
บีเกอร์ ขนาด 5วมล.1 ใบ
แท่งแก้วคน
บีกเกอร์ ขนาด 250มล.3 ใบ
สีผสมอาหาร

4วิธีทดลองทำสไลม์
2.วิธีการการทดลอง
1.ละลายบอแรกซ์ 2.5 กรัม ด้วยน้ำอุ่น 10 มล. ในบึกเกอร์ ขนาด 50 มล.
2.เทกาว 10 กรัม ลงในบีกเกอร์ ขนาด 250 มล. หยดสีผสมอาหาร 1 หยด คนให้เข้ากัน
3.เติมน้ำ 10 มล. ลงในกาว คนให้เข้ากัน
4.เทสารละลายบอแรกซ์ที่เตรียมไว้ลงในกาว พร้อมคน สังเกตความเปลี่ยนแปลง
5.เอาของแข็งที่ได้มานวดประมาณ 3-5 นาที แล้วปั้นเป็นก้อนกลม ๆ
ทดสอบการกระเด้งบนพื้นโต๊ะที่สะอาด ทดลองดึงของแข็งที่ได้ออกเป็นเส้นยาว ๆ
อย่างช้า ๆ เปรียบเทียบกับการดึงอย่างเร็ว
6.ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-5 แต่เปลี่ยนเป็นใช้สารละลายบอแรกซ์ที่เตรียมจาก
การละลายบอแรกซ์ 1 กรัม และบอแรกซ์ 4 กรัม ตามลำดับ เปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุที่เตรียมได้จากการทดลอง

4วิธีทดลองทำสไลม์
3.ข้อควรระวัง
-ไม่ควรกลืนผงบอแรกซ์ หรือหายใจเอาไอของสารบอแรกซ์เข้าไป
สารละลายบอแรกซ์และ PVOH อาจทำให้ตาเกิดการระดายเดืองได้
จึงต้องระวังอย่าให้สารละลายกระเด็นเข้าตา
– ล้างมือหลังการทดลองทุกครั้ง
– โพลิเมอร์ที่เตรียมได้จะมีลักษณะเป็นเจลคล้ายเยลลี่ ควรเก็บไว้
ในถุงติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่า เป็นเจลจากกาว ห้ามรับประทานตามลำดับ
เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่เตรียมได้จากการทดลอง

4วิธีทดลองทำสไลม์
4.สรุปผลการทดลอง
กาวลาเทกซ์ ทำจากโพลิเมอร์ ที่เรียกว่า โพลีไวนิลอะชีเทต (poly (viny! acetate). PVAc) ส่วน กาวน้ำใส คือ
โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (poly (viny! alcohol). PVOH) ซึ่งโพลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีสายโซ่เป็นแบบเส้นตรง
เมื่อโพลิเมอร์ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำในปริมาณที่เหมาะสม จะได้ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวหนืด
เนื่องจากเกิดการพันกันระหว่างสายโว้โพลิเมอร์ จึงสามารถนำมาทำเป็นกาวได้
โดยกาวจะแห้งและแข็ง เมื่อตัวทำละลาย (น้ำ) ระเหยไป

 

 

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ