วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้สั้นๆ

การทดสอบโดยใช้สัตว์

การทดสอบโดยใช้สัตว์

1.Animal Testing คืออะไร?
Animal Testing คือ การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับสัตว์ทดลอง ก่อนที่จะนำไปใช้กับมนุษย์ มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมุษย์โดยตรง เช่น เครื่องสำอาง และยา

โดยสัตว์ที่นำทดลองจะต้องมีผิวหนังที่ตอบสนองไว้และใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด เพื่อผลการทดลองที่แม่นยำ และเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนูขาว กระต่าย แมว และสุนัข

การทดสอบโดยใช้สัตว์

2.เครื่องสำอาง ได้รับการทดสอบความปลอดภัยยังไง?
การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin Irritation Test)
การทดสอบความเป็นพิษเมื่อเจอแสง (Photo Toxicity Test)
การทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา (Ocular Irritation Test)
การทดสอบความสามารถในการซึมซาบสู่ผิวหนัง (Transdermal Permeability Test)
ในการทดลองความปลอดภัยต่อผิวหนัง จะนำสารทดลองทาลงบนผิวหนังสัตว์ทดลอง บริเวณที่โกนขนแล้ว

ส่วน การทดสอบกับดวงตา จะหยดสารทดลองเข้าไปในดวงตาของสัตว์ทดลอง โดยจะมีระยะเวลาทดลองประมาณ 28-90 วัน

การทดสอบโดยใช้สัตว์

3.ถ้าไม่ใช้สัตว์ทดลองแล้วจะใช้อะไร?
สำหรับการทดลองที่เกี่ยวกับผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ ในปัจจุบันมีการทดสอบวิธีอื่น ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือสร้างอวัยวะทดแทน โดยการเลี้ยงเซลล์ต้นแบบ (Stem Cell) ให้เติบโตบนไมโครชิปเพื่อเลียนแบบการทำงานของอวัยวะที่ต้องการ

4.วิธีเลือกเครื่องสำอางที่ไม่ทดลองกับสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์ จะมีสัญลักษณ์ระบุไว้บนฉลาก มักจะเป็นรูปกระต่าย และมีข้อความว่า

Cruelty Free
No Animal Testing
Not Tested on Animals
We Never Tested on Animals
แม้ว่าการทดองบางอย่างจะยังมีความจำเป็นต้องใช้สตว์ทดลอง แต่การทดลองที่สามารถใช้วิธีอื่น ๆ ทดแทนได้ ก็ช่วยทดการใช้สัตว์ทดลอง ลดจำนวนสัตว์ที่ต้องได้รบความเจ็บปวดลงไปได้บ้าง

 

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ